รับ หนังสือราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เลขที่หนังสือ :    
ชื่อหนังสือ :    
ชื่อผู้รับ :    
วันที่ ส่ง :    
หนังสือลงวันที่ :    
บันทึกการปฎิบัติ :    
ความคิดเห็น : ลงนาม ยังไม่ลงนาม    
       
       สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดร
ติดต่อสอบถาม กรุณส่งเมลล์มาที่ E_MAIL : opsinchai@gmail.com
Last updated : 04-August-2012 2:32 PM